7,5 miljoner till EIT Health bolaget Resitu Medical

30 March 2023

Okategoriserade

7,5 miljoner till EIT Health bolaget Resitu Medical

Medicinteknikföretaget Resitu Medical AB som jobbar med en innovativ lösning för tumörbiopsier meddelar att Almi Invest, Stockholm Affärsänglar (STOAF) och privata investerare går in med 7,5 miljoner kronor i bolaget. Finansieringen kommer att användas för att starta ett utvecklingsprojekt med sikte på CE-märkning under 2023. Ytterligare minst 20 MSEK kommer behöva tas in via ägarkapital.

Resitu Medical bildades i december 2019 som en del av plastikkirurgen Per Hedéns utvecklingsbolag för innovationer. I februari förra året erhöll Resitu €50 000 i finansiering från det europeiska innovationsnätverket EIT Health’s så kallade Headstart- program som hjälper tidiga startups att utveckla nya produkter och tjänster och förkorta time to market. Med hjälp av denna finansiering har Resitu kunnat göra marknadsanalyser, prototyptester och en utredning av de elektriska komponenterna. Vidare har man kunnat skapa relationer med bröstcancerkliniker och avtalat med lämpliga underleverantörer för tillverkning.

– EIT Healths stöd har varit avgörande för att nå dit vi är idag och kunna attrahera de första investerarna, säger Resitu Medicals vd Stefan Sowa. Det initiala kapitaltillskottet vi nu fått ger oss möjlighet att arbeta vidare med vår utveckling mot en CE-märkt produkt att lansera på marknaden.

– Vi ger finansieringsstöd i tidig fas med målet att underlätta för ytterligare investeringar, det är därför mycket positivt att Resitu Medical tar in ytterligare finansiering och utvecklas vidare, säger Erik Forsberg, VD, EIT Health Scandinavia. För patienten kommer Resitus lösning spara tid och minska lidande och oro och på så vis spara tid och pengar åt sjukvården vilket innebär stora hälsoekonomiska fördelar för samhället. Minskad sjukfrånvaro innebär också en stor samhällsekonomisk besparing vilket är viktiga frågor när vi på EIT Health stödjer start-ups.

Resitus produkt har potentialen att radikalt förändra diagnos och behandling av bröstcancer. Trenden inom bröstcancervården går mot en allt mer personaliserad vård med icke invasiva metoder, där man idag strävar mot att ta bort så lite som möjligt av bröstet. För att detta ska vara säkert krävs att man kan göra en noggrann bedömning av tumörens biologi och att man har en säkerhetsmarginal som garanterar att hela tumören är avlägsnad. Resitu’s teknik kommer att möjliggöra att biopsier på upp till 3 cm kan tas i ett stycke, så att tumören i sin helhet kan avlägsnas med säkra marginaler, dvs med frisk vävnad runt om.

– Att operera bort en 15 mm stor tumör tar mellan 45 minuter och 2 timmar och patienten kan gå hem efter 8-10 timmar. En biopsi med Resitus teknik kan vara klar på 15-20 minuter och patienten kan lämna kliniken efter endast 2 timmar efter monitorering av vävnaden, säger Andreas Karakatsanis, bröstkirurg, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Med Resitus lösning kommer många kvinnor med misstänkt bröstcancer att kunna hoppa över ett helt steg i bröstcancerbehandlingen och flytta hela hanteringen från kirurgavdelningen till radiologin och därmed både spara tid och minska lidande. Många kvinnor med misstänkt bröstcancer kommer att kunna hoppa över ett helt steg i bröstcancerbehandlingen och flytta hela hanteringen från kirurgavdelningen till radiologin och därmed både minska lidande och spara tid.

EIT Health

EIT Health är Europas största samarbetsorganisation inom life science-innovation och hälsa, och är verksamt inom tre områden: entreprenörskap, utbildning och hälsoinnovation. EIT Health är ett samarbete mellan mer än 150 partnerorganisationer inom industri, hälso- och sjukvård, forskningsinstitutioner, universitet och offentlig sektor. EIT Health Scandinavia har partners i Sverige, Danmark Finland och Estland etablerad av EU-organisationen European Institute of Innovation & Technology (EIT) 2015.

Resitu Medical AB

Resitu Medical AB är ett svenskt medicintekniskt företag grundat i december 2019. Företaget utvecklar instrument som möjliggör säker borttagning av intakt vävnad, såsom vid misstanke om tumörer, med en revolutionerande teknik. Lösningen kommer att skapa ett paradigmskifte i hanteringen av bröstcancerdiagnostik och -behandling. Instrumentportföljen kommer att påskynda processen för cancerbehandling med en minimalt invasiv metod och underlätta arbetet för radiologer och kirurger.