Annnika Szabo Portela ny vd för EIT Health Scandinavia

30 March 2023

Okategoriserade

Annnika Szabo Portela ny vd för EIT Health Scandinavia

EIT Health är glada att meddela att Annika Szabo Portela tillträder tjänsten som VD för EIT EIT Health Scandinavia. Annika har arbetat som operativ interim VD sedan december 2021.

Annika började på EIT Health Scandinavia i december 2018 som Education Lead  med ansvar för att främja innovativ utbildning, i gränssnitet där akademi möter entreprenörer, industri och samhälle. Annikas passion för att förbättra vårdpersonalens transformationsförmåga och att utbilda vårdpersonal fick henne att engagera sig i EIT Health-projektet Healthcare Transformation Academy som drivs av sjukhus inom European University Hospital Alliance (EUHA) och leds av Universitetssjukhuset i Vall d’Hebron tillsammans med bl a Karolinska Sjukhuset, Karolinska Institutet och Universitetssjukhuset i Tartu.

Annika har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap och en klinisk bakgrund inom logopedi med över två decennier av internationell erfarenhet av högre utbildning, forskning och innovationsledning från världsledande medicinska, tekniska och affärsakademiska institutioner i Sverige, Storbritannien och Frankrike. Det var hennes passion för medicin, teknik, utbildning och innovation som förde henne till EIT Health.

-Jag är glad att Annika har lyckats säkra rollen som VD för EIT Health Scandinavia. När vi fortsätter att utveckla strategin för EIT Health, att driva innovation så att vi kan möta framtida hälsoutmaningar, innebär det att Annika som VD tillsammans med teamet, nu kommer att vara väl positionerade för att leverera den viktiga agendan framåt, säger Jean-Marc Bourez, tillförordnad vd för EIT Health.

-Jag är hedrad över att bli utsedd till VD för EIT Health Scandinavia. EIT Health är en partnerdriven organisation med stöd av EU och är i ett mycket spännande skede. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta nära befintliga och nya partners, samt att utveckla nya affärsmodeller, tjänster och intäktsströmmar för att stödja organisationens finansiella hållbarhet säger Annika Szabo Portela, VD EIT Health Scandinavia.

-I Norden kommer vi att fortsätta att driva frågor som talangklyftan, att stödja banbrytande förebyggande vård, samarbeta med nationella organisationer för finansiering och driva nyckelfrågor som sekundäranvändning av hälsodata, att underlätta och dela tillgång till hälsodata, att använda resurser effektivt och att uppnå optimala resultat för varje patient så att vi kan ge bästa möjliga vård. Jag är också särskilt angelägen att fortsätta det arbetet som EIT Health France lagt grunden för under det franska ordförandeskapet och att tillsammans med det svenska life science-ekosystemet, bidra till att driva hälsofrågan under Sveriges EU-ordförandeskap 2023.

Vi är också glada att bekräfta att Annika kommer att ta sig an rollen som ordförande för EIT Healths Talent Marketplace som är kopplat till EIT Healths strategiska projekt Work in Health, där Annika Szabo Portela kommer att leda frågan om de uppenbara och växande kompetens- och talangklyftorna inom hälso- och sjukvårdsbranschen i Europa. Denna talangbrist hotar sjukvårdsindustrins hållbarhet och tillväxtpotential, så att driva denna fråga är av strategisk betydelse för EIT Health.

Annika Szabo Portela efterträder Erik Forsberg som lämnade EIT Health Scandinavia i december 2021. Annika kommer att tillträda sin befattning som VD för EIT Health Scandinavia med omedelbar verkan och kommer att rapportera till Jean-Marc Bourez, tillförordnad VD EIT Health.

EIT Health 

EIT Health är Europas största samarbetsorganisation inom life science-innovation och hälsa, och är verksamt inom tre områden: entreprenörskap, utbildning och hälsoinnovation. EIT Health är ett samarbete mellan mer än 150 partnerorganisationer inom industri, hälso- och sjukvård, forskningsinstitutioner, universitet och offentlig sektor. EIT Health Scandinavia har partners i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Estland och etablerades av EU-organisationen European Institute of Innovation & Technology (EIT) år 2015.

Related