External funding

Are you looking for complementary funding? Or are you looking for other types of funding than EIT Health offers?
To facilitate your search, we select the calls and funding opportunities that are most relevant for the EIT Health Partners and stakeholders.

Scandinavian funding

SciLifeLab Open call for COVID-19 related proposals 2020

The call is open from March 25 to March 30.

SciLifeLab welcomes proposals from researchers nationwide with the hope to create a comprehensive program to combat the corona virus pandemic, short- or medium-term, directly or indirectly via scientific approaches. We welcome proposals for i) coordination of samples, studies and data, ii) technology development and iii) research projects. SciLifeLab will consider individual proposals, but will also coordinate the suggestions between applicants to form synergies. All proposals should be placed in an international context and contribute to open science when possible. This call is funded via national SciLifeLab funds as well as external sources, e.g. the Knut and Alice Wallenberg Foundation (KAW).

The application process will be rapid (short one-page application, rapid evaluation) and project funding will be granted available primarily for short-term (year 2020) research initiatives. Funding is mainly meant for research costs, such as development of technologies or the use of SciLifeLab infrastructure and data capabilities. In exceptional circumstances it is possible to consider personnel costs, but the expectation is that the work starts soon and does not depend on new people to be hired. A proposal should primarily address one of the focus areas. An applicant may participate in several grant applications.

The call is open from March 25 to March 30.

More information

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2020

Kompetensförstärkning i småföretag är en uppskattad utlysning där små företag får stöd för att anställa en extern person under projektets gång.  Syftet är att hjälpa företaget att komma ut med en innovativ medicinteknisk produkt på marknaden. Kunskapen och kompetensen som den externa personen tillför ska överföras till företaget och finnas kvar efter projektavslut. Ett exempel är att den regulatoriska eller kliniska kunskapen hos företaget stärks. Avsikten är inte att finansiera befintlig personal.

I det här erbjudandet bedömer Vinnova ansökningar vid flera tillfällen. Därför är ansökningstiden i flera ansökningsperioder. Det innebär att om du skickar in din ansökan före den sista dagen i en ansökningsperiod får du den bedömd i anslutning till det datumet. Men du kan skicka in din ansökan när som helst före sista ansökningsdag.

Vad kan ni söka för? Inköp av en extern konsulttjänst. Konsulten ska förstärka företagets kompetens och möjliggöra utveckling av en ny medicinteknisk idé. Kunskapen ska kunna överföras och bestå i företaget.
Vem kan söka?
Småföretag.
Hur mycket kan ni söka?
Upp till 200 000 kronor.
Ansök senast: 1 april 2020

 

Läs mer och ansök

European funding

Finansiering av medicinska innovationer för att stoppa coronavirusets spridning

I det här erbjudandet finansierar EU-initiativet IMI innovationsprojekt utifrån forskning kring covid-19-utbrottet, det så kallade coronaviruset. Projekten kan handla om antivirala medel, diagnostik eller verktyg för att hantera nuvarande och framtida utbrott av covid-19. Syftet är att lyfta medicinska innovationer för att stoppa coronaviruset och dess spridning.
Vad kan ni söka för? Områden som är aktuella för finansiering är projekt som berör bland annat behandling av infektioner orsakade av Coronavirus samt diagnostik.
Vem kan söka? Vi riktar oss till akademiska forskare, företag, sjukhus och patientföreningar.
Hur mycket kan ni söka? Total budget för utlysningen är 45 miljoner euro.
Ansök senast: 31 mars 2020

 

Läs mer och ansök