Life science nätverket EIT Health expanderar till den mest innovativa regionen inom EU

Life science nätverket EIT Health expanderar till den mest innovativa regionen inom EU

Ett av världens största life science-initiativ, det europeiska nätverket EIT Health, utökar nu sitt nätverk till Finland när Helsingfors universitetssjukhus (HUS) ansluter sig till nätverket. Detta innebär att de tre mest innovativa regionerna, som även omfattar Stockholm, Sverige och Hovedstaden, Danmark nu ingår i nätverket.

HUS är Finlands största sjukhusdistrik, den största vårdgivaren och den näst största arbetsgivaren i Finland med cirka 680 000 patienter som får medicinsk vård varje år. HUS hanterar Finlands mest krävande specialistvård och har rikstäckande ansvar för att tillhandahålla vård för många sällsynta och allvarliga sjukdomar.

För HUS och enheten för klinisk läkemedelsforskning vid HUS Cancercentrum är det viktigt att bli en del av ett större nätverk för att hitta partners och intensifiera internationellt samarbete. EIT Healths nätverk öppnar helt nya möjligheter för affärssamarbete, både när det gäller nya kliniska prövningar och transnationella projekt samt att ansöka om finansiering för forskningsprojekt inom de bredare Horizon Europe-programmen.

– Vi är mycket nöjda över att ansluta till EIT Health och få möjlighet att knyta värdefulla samarbeten inom deras innovativa nätverk av experter, säger Katriina Peltola, överläkare vid enheten för klinisk läkemedelsforskning, HUS Cancercentrum.

– Helsingfors universitetssjukhus är ett fantastiskt tillskott till EIT Health-nätverket och kommer att vara en idealisk partner för mycket innovativa projekt såväl som kliniska prövningar. Idag är cirka 50% av vårdgivarna representerade i vårt skandinaviska nätverk (Sverige, Danmark och Estland). Med HUS som associerad partner stärks det skandinaviska partnerskapet ytterligare och inbegriper nu en betydande del av de finska vårdgivarna, säger Erik Forsberg, VD på EIT Health Scandinavia.

HUS har utmärkta resurser för att stärka EIT Health-nätverket, såsom det största cancerbehandlingscentret i Finland, en betydande klinisk prövningsenhet och ett nationellt och internationellt nätverk som spänner över National Cancer Center (FICAN), Helsinki Biobank och det stora forskningssamarbetet FinnGen där även den privata sektorn är involverad.

– Att få tillgång till och tolka data för att förbättra vården är nyckeln till att förbättra våra sjukvårdssystem och patientresultat och Finland har exceptionella förutsättningar för forskning inom genom- och hälsoregister, avslutar Erik Forsberg.

Helsingfors Universitetssjukhus

Vid HUS Helsingfors universitetssjukhus får cirka 680 000 patienter vård varje år. Vi har nästan 27 000 yrkesverksamma som arbetar för ge den bästa vård för alla patienter. Vi ansvarar för att erbjuda specialiserad vård för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom är behandlingen av många sällsynta och allvarliga sjukdomar nationellt centraliserad till HUS.

HUS är den största vårdgivaren och den näst största arbetsgivaren i Finland. Vår expertis är internationellt erkänd och ackrediterad. Som universitetssjukhus utvecklar och utvärderar vi kontinuerligt våra behandlingsmetoder och aktiviteter.

EIT Health – Tillsammans för ett hälsosammare liv i Europa

EIT Health är Europas största life science nätverk med stöd av Europeiska Unionen. Vårt nätverk arbetar över gränser tillsammans med 150 partners i världsklass, entreprenörer, startups, små och medelstora företag från näringsliv, forskning, utbildning och vård. Vår ambition är att göra det möjligt för människor i Europa att leva ett längre och hälsosammare liv genom att skapa företag, nya produkter och tjänster som kan utveckla vården i Europa och stärka vår ekonomi.