Svenska startups ska utfärda digitala covid-19-intyg för mer än 125.000 vårdanställda

Två svenska startups, CareChain AB och FindOut Diagnostic AB, ska bidra till att utfärda digitala covid-19-intyg för mer än 125.000 vårdanställda i Barcelona och Grenoble. Lösningen som bygger på en app, och kan bidra till en snabbare öppning av samhället i två regioner som blivit särskilt drabbade av pandemin, har finansierats av EIT Health.

Med app-lösningen Certify.health, utvecklad av CareChain AB, kommer anställda i vård och omsorg få ett digitalt intyg som visar om en person har en pågående covid-19-infektion, är fri från infektion eller har genomgått en infektion, medan FindOut Diagnostic AB ska bidra med diagnostiska covid-19-tester. Med ett intyg på testresultatet förenklas återgången till arbetet i regioner som blivit särskilt drabbade av pandemin.

 

Intygen ska utfärdas av universitetssjukhusen i Barcelona, Spanien och i Grenoble, Frankrike för de anställda i respektive sjukvårdsregion, för att vårdpersonal ska kunna gå tillbaka till arbetet snabbare. I Barcelona leder Hospital Clinic de Barcelona tillsammans med forskningsinstitutet August Pi i Sunyer Biomedical Research Institute (IDIBAPS) det regionala initiativet att testa vårdpersonalens covid-19-status. Bara i regionen Katalonien kommer samtliga 125.000 anställda i sjuk- och hälsovård och omsorg att omfattas. Det kommer även att ske testning av privatpersoner, och under året planeras lösningen även att utrullas för användning av myndigheter.

Vi ser fram emot att bidra till att tillgängliggöra tester och verifierbara intyg på testresultat för att underlätta det fantastiska arbete som görs inom vården och omsorgen. Vi hoppas också att vi på sikt implementera lösningen bredare i fler länder, och även bidra till att underlätta vardagen även för medborgarna. EIT Health har varit avgörande för den möjligheten för oss som SME att rulla ut vår lösning i Europa, säger Johan Sellström, VD för CareChain AB.

– Vi är oerhört stolta och ödmjuka inför att vi med över 20 års expertis inom diagnostik och antikroppstester kan bidra till samhället i tider som dessa. Genom projektet säkerställer vi att vår kärnkompetens nyttjas på bästa möjliga sätt och vi ser fram emot möjligheten att göra skillnad tillsammans med CareChain, säger Denise Luxenburg Stuifbergen, VD FindOut Diagnostic AB.

– Vi har en mycket stark IT-kompetens i Skandinavien, och det är ingen slump att det är just skandinaviska startups som deltar i detta viktiga arbete som nu görs i Barcelona, säger Erik Forsberg, VD för EIT Health Scandinavia.

EIT Healths finansiering är en del av en större projektutlysning för covid-19-lösningar, där 15 europeiska satsningar fått bidrag till att utveckla lösningar som ska kunna nå marknaden under 2020. Totalt uppgår bidragen till runt 7 miljoner euro, motsvarande cirka 70 miljoner kronor.

– Att snabbt kunna agera på omvärldshändelser är avgörande i en situation som idag. EIT Health har ett etablerat nätverk av ledande organisationer inom vård och life science, som redan arbetar ihop i hela Europa, och utlyste snabbt en ny finansiering för att möta pandemikrisen. Vi finansierar nu 15 nya lösningar med stor potential och som snabbt kan ge effekter i den pågående pandemin, säger Erik Forsberg.

 

Om Certify.health

 

Om CareChain AB

CareChain möjliggör mycket säker hantering av hälsodata och har sedan 2017 utvecklat individcentrerade lösningar för vården. Under Certify.health varumärket tillgängliggör CareChain hälsodata genom digitala hälsocertifikat på individens och vårdens villkor.

 

Om FindOut Diagnostic AB

FindOut Diagnostic utvecklar, tillverkar och distribuerar diagnostiska självtester på den europeiska marknaden, med visionen att tillgängliggöra hälsodata på individens villkor. I produktportföljen har FindOut sedan tidigare FindOut Celiac Test (glutenintolerans).