Unikt nätverk får innovationer att flyga över gränserna

EIT Health är det stora EU-nätverket som bidrar till förbättrad hälsa hos EU:s medborgare genom att få utvecklings- och utbildningsprojekt inom hälso- och sjukvården, universitet samt stora och små företag att flyga högre och längre. Under 2019 stöttade EIT Health 100 startups i Sverige. Just nu arbetar organisationen för att boosta innovationer som på olika sätt är relaterade till coronapandemin.

Med 140 partnerorganisationer i 17 länder i ryggen främjar EIT Health innovationer inom life science med samverkan som främsta verktyg och nätverket som största tillgång. EIT Health finns på många platser i Europa, bland annat i Sverige genom EIT Health Scandinavia som representerar Sverige, Danmark och Estland.

– Tillsammans samlar vi många av de ledande universiteten och organisationerna i Skandinavien och Estland i vårt nätverk. Vi möjliggör samarbeten mellan vården och företag och matchar ihop projekt i behov av finansiering med partners och går in med ekonomisk hjälp och expertis. Vi är helt enkelt armen ut i Europa för viktiga innovationer och idéer inom hälsoområdet, säger Erik Forsberg, vd för EIT Health Scandinavia.

Erik Forsberg trycker på att innovationer frodas genom både informella och formella nätverk. Statliga eller europeiska myndigheter kan med hjälp av offentlig finansiering boosta verksamheter och nätverk som kommer till gagn för samhället och den enskilda individens hälsa. EIT Health initierar därför innovationsprogram, utbildningar, inkubatorverksamhet och stödprogram för startups, forskare och sjukhus.

När coronapandemin började spridas över världen ställde EIT Health snabbt om för att kunna möta situationen. Organisationen skapade bland annat en connection platform där alla i och utanför nätverket kunde söka efter hjälp och hjälpa varandra. Genom plattformen kunde till exempel aktörer inom vården snabbt få kontakt med industrier i Europa som tillverkar medicinisk utrustning.

Annika Szabo

– Vi iscensatte också ett startup rescue-instrument som förhoppningsvis kommer få stor betydelse även på sikt. EIT Health frigjorde finansiella medel för att kunna stötta projekt och startups inom bioteknik och medtech för att underlätta ytterligare investeringar från annat riskkapital, säger Annika Szabo Portela, Education Manager EIT Health Scandinavia.

Ett annat verktyg som initierades för att möta pandemin var rapid response, en typ av utlysning där ansökande projekt skulle erbjuda akuta lösningar på pandemiska frågor och slutföras inom 2020. Ett av projekten som fick finansiering genom rapid response var Certify Health som svenska startup-bolagen FindOut Diagnostic AB och CareChain står bakom. Certify Health-projektet syftar till att samla data från covid-19-tester i en app för att exempelvis sjukvårdspersonal ska kunna visa upp ett intyg på att de bär på antikroppar.

– Det är en praktisk lösning för att få personal på banan igen när de tvingats vara borta från arbetet. Ett annat projekt som fick ekonomiskt stöd var Digital Control Center, som innebär att läkare i Barcelona använder smartphones för att samla in hälsodata som sedan ligger till grund för fortsatt behandling. Detta arbetssätt minskade enligt initiativtagarna dödligheten med 50 procent och ska nu användas av andra sjukhus i Europa, säger Annika Szabo Portela och fortsätter:

– Det känns meningsfullt att EIT Health kunde lyfta sådana här projekt under den skakiga våren och se hur satsningen bär frukt på riktigt.

Samtidigt som dessa livsviktiga coronarelaterade satsningar genomförs inom EIT Health fortsätter det vanliga och viktiga arbetet med att fortsätta främja innovationer inom life science-fältet med hjälp av samverkan. Allt arbete inom EIT Health har samma mål – att bidra till en bättre hälsa för dig och mig.

Vill du också vara en del av Europas största life science nätverk?

Låt oss talas vid!

Erik Forsberg

Annika Szabor Portela