Unikt samarbete ska ge svenska innovationer skjuts ut i Europa

De strategiska innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health samt EIT Health Scandinavia startar nu ett gemensamt arbete för att stärka svensk life science och medicinteknik. Målet är att förkorta tiden till marknadsintroduktion för svenska innovationer inom life science och medicinsk teknik.

Genom samarbetet kommer företag, forskare och offentliganställda inom life science och medicinsk teknik att få större möjligheter att söka finansiering och projektstöd, och finansieringsflödet blir mer sömlöst.

Samarbetet ska mynna ut i ett gemensamt nationellt initiativ. Målet är att förkorta tiden det tar för de projekt som får stöd inom de tre Initiativen att nå både den inhemska och den internationella marknaden.

Satsningen ska leda till långsiktigt hållbara länkar mellan svenska och utländska innovationssystem. På kortare sikt är målet att projekt som finansieras inom de strategiska innovationsprogrammen även ska kunna kvalificeras för att söka till EIT Healths- och andra europeiska program inom innovation, utbildning eller affärsutveckling.

Samarbetet förväntas leda till:

  • Fler möjligheter för svenska innovationer att nå fler europeiska marknader
  • Ökad samordning av utlysningar på svensk och europeisk nivå
  • Starkare band mellan europeiska och svenska innovationssystem
  • Fler möjligheter och samarbetspartners för europeiska aktörer knutna till EIT Health

– Vårt nya samarbete är ett pilotprojekt. Förutom att EIT Health knyts närmare det svenska innovationssystemet, hoppas vi också att modellen kan inspirera andra motsvarande initiativ inom EIT Health i andra medlemsländer, säger Erik Forsberg, VD för EIT Health Scandinavia.

“De initiativ som vi finansierar finns även på en global marknad. Att verka för en smidigare internationalisering av svenska medtech-företag ligger i linje med Medtech4Healths uppdrag”
– Jonas Sareld, programdirektör Medtech4Health

– För Swelife är samarbete A och O, och att på detta vis stärka samarbetet mellan våra tre organisationer kommer att göra stor nytta för de projekt vi stödjer, och på sikt även för svensk och europeisk life science, säger Peter Nordström, programchef för Swelife.

– De initiativ som vi finansierar finns även på en global marknad. Att verka för en smidigare internationalisering av svenska medtech-företag ligger i linje med Medtech4Healths uppdrag, säger Jonas Sareld, programdirektör för Medtech4Health.

Om Swelife

Swelife arbetar för att stärka life science i Sverige och därmed bidra till en förbättrad folkhälsa. Det gör vi genom att arbeta långsiktigt för att Sverige ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en hälsa i världsklass. Vi arbetar också för en life science-sektor som växer stadigt och är konkurrenskraftig på en global marknad.

Swelife är ett av sjutton strategiska innovationsprogram, och vi finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter.

Om Medtech4Health

Medtech4Health är ett nationellt Vinnova-finansierat strategiskt Innovationsprogram som startade 2016. Programmet ska placera Sverige i en internationell topposition inom medicinteknikområdet och bidra till förbättringar för patienter och hälso- och sjukvården samtidigt som det leder till industriell tillväxt och ökade exportinkomster för Sverige.

Medtech4Health samlar aktörer inom vård och omsorg, industri samt akademi för att skapa ett innovationssystem för medicinsk teknik. Med fokus på patienten stödjer Medtech4Health initiativ och projekt inom näringsliv, hälso- och sjukvård och akademin där flera av dessa aktörer ingår.

Om EIT Health Scandinavia

EIT Health är en Knowledge and Innovation Community, etablerad av EU-organisationen EIT (European Institute of Innovation & Technology). EIT Health är ett samarbete mellan mer än 140 Partnerorganisationer inom industri, hälso- och sjukvård, forskningsinstitutioner, universitet och offentlig sektor. EIT Health är Europas största samarbetsorganisation inom life science-innovation och hälsa, och är verksamt inom tre områden: entreprenörskap, utbildning och flervetenskaplig hälsoinnovation. Som en unik organisation, initierar EIT Health innovationsprogram och utlysningar, och utvecklar, finansierar och bedriver även en bred portfölj av projekt inom innovativ R&D, utbildningar, inkubatorverksamhet och stödprogram för start-ups. EIT Health har Partners och program i 17 länder, varav EIT Health Scandinavia täcker tre länder: Sverige, Danmark och Estland.

Kontakt:

Peter Nordström, programchef Swelife, peter.nordstrom@swelife.se, +46 705-191 220

Jonas Sareld, programdirektör Medtech4Health, jonas.sareld@medtech4health.se, +46 73 838 70 80

Erik Forsberg, VD EIT Health Scandinavia, erik.forsberg@eithealth.eu, +46-70-3504143

About EIT Health Scandinavia

EIT Health is a Knowledge and Innovation Community (KIC) established by the EU body European Institute for Innovation & Technology (EIT). EIT Health is a collaboration between more than 150 Partners within pharma, medtech, healthcare and healthcare funders, research institutions, and universities. Backed by the European Union, EIT Health is Europe’s largest life science collaboration organisation, and one of the largest life science initiatives world-wide. EIT Health is active across three fields: business creation, education, and multidisciplinary healthcare innovation initiatives.

EIT Health has Partners and programmes in 17 countries. The other Co-Location Centres are present in Barcelona, Paris, London, Rotterdam, Heidelberg-Mannheim and Budapest. The headquarter of EIT Health is located in Munich. EIT Health Scandinavia covers Sweden, Denmark and Estonia, and the main office is located in Stockholm.

Core Partners: City of Stockholm, Copenhagen University, Denmark’s Technical University, Karolinska Institute, KTH Technical University, Region Skåne, RISE, Stockholm County Board, Thermo Fischer Scientific – Phadia AB, University of Tartu, Uppsala County Board, and Uppsala University.

Associate Partners: City of Uppsala, Copenhagen Business School, MSD/Merck Sharp & Dome, Novo Nordisk, Region Stockholm, Region Uppsala, The Capital Region of Copenhagen.

Linked/Affiliated Parties: Acreo Swedish ICT AB, Interactive Institute Swedish ICT AB, Janssen-Cilag AB, Karolinska University Hospital, SICS Swedish ICT AB, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Stockholm Innovation & Growth AB.